مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد

در صدمین سالگرد تولد جلال آل احمد:

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت منزل پدری جلال با شرکت آقای محمدحسین دانایی، خانم محبوبه کاظمی دولابی، و مهدی حمزه‌نژاد و جمعی از خویشاوندان جلال آل‌احمد و علاقه‌مندان و فرهیختگان، روز پنجشنبه ۲ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این مراسم همچنین کتاب جدید نشر همرخ با عنوان جلال ناخوانده که بر اساس یادداشت‌های منتشر نشده‌ی آل احمد درباره دو کتاب مهم او “غربزدگی” و “در خدمت و خیانت روشنفکران” و به قلم دکتر غلامرضا خاکی و گفتگو با آقای محمدحسین دانایی، خواهرزاده‌ی جلال، نیز رونمایی شد.

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد ۱

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد ۲

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد ۳

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد ۴

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد ۵

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد ۶

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد ۷

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد ۸

مراسم رونمایی از بنای در حال مرمت خانه پدری جلال آل احمد ۹