نشست حضوری یکصد سال روشنفکری ایران

نشست حضوری یکصد سال روشنفکری ایران: جلال آل احمد، خانه پدری و یکصد سال تعهد فرهنگی

به مناسبت صدسالگی جلال آل احمد: دیدار با خاندان آل احمد، بررسی روند مرمت و احیای خانه پدری

پوستر نشست حضوری یکصد سال روشنفکری ایران

پوستر نشست حضوری یکصد سال روشنفکری ایران

سخنرانان:
سیده محبوبه کاظمی دولابی (توسعه‌گر فرهنگی، احیاگر خانه پدری جلال آل احمد)
محمدحسین دانایی (خواهرزاده جلال آل احمد)
مهدی حمزه نژاد (رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، مشاور طرح مرمت و احیای خانه پدری جلال آل احمد)

– پنجشنبه ۲ آذر ۱۴۰۲
– ساعت ۱۵ الی ۱۷
– خیابان خیام، کوچه کارکن اساسی، پلاک ۴۳ (خانه پدری جلال)