جامعه شناسی به مثابه فرم هنری: پنجره ای رو به دانایی و زیبایی

جامعه شناسی به مثابه فرم هنری: پنجره ای رو به دانایی و زیبایی

پنجره ای رو به دانایی و زیبایی


نعمت الله فاضلی

جامعه شناسی به مثابه فرم هنری” اثر رابرت نیزبت توسط انتشارات همرخ منتشر شد.

خبری مهم و ارزشمند برای همه علاقه‌مندان علوم انسانی و اجتماعی ایران.

نوگل روحانی مترجم کتاب “شهامت تدریس”، ترجمه‌ای سلیس و جذاب دیگر ارایه کرده است.

به علت گرانی و کمبود کاغذ، تیراز بسیار کمی دارد. امیدوارم همین تعداد کم به دست خوانندگان واقعی‌اش بیفتد.

نیزبت شاهکاری ماندگار آفریده است. این کتاب لذت خواندن را هم به خواننده می‌چشاند.

خواندن این کتاب را به همه توصیه می‌کنم. به ویژه علاقه‌مندان روش‌شناسی، فلسفه علم، و آنها که مشتاق فهم پیوندهای ادبیات و علوم اجتماعی‌اند.

دیباچه‌ای مفصل به کتاب نوشته‌ام و اهمیت و ضرورت خواندن این کتاب برای ایرانیان را توضیح داده‌ام.

کتاب اگرچه کم حجم است، اما غنی و سرشار از دانش است. جز نیزبت هم کمتر کسی می‌توانست کتابی چنین غنی و خواندنی بنویسد.

“جامعه‌شناسی به مثابه فرم هنری”، پنجره ای رو به دانایی و زیبایی است. نشان می دهد جامعه‌شناسی و هنر دست در دست در کار شناختن و شناساندن جامعه‌اند.

تصویری جدید از علم اجتماعی است، تصویری هنری و خلاق.