معرفی اجمالی کتاب جلال ناخوانده از زبان دکتر خاکی مؤلف کتاب

معرفی اجمالی کتاب جلال ناخوانده از زبان دکتر خاکی مؤلف کتاب
دکتر غلامرضا خاکی کتاب جلال ناخوانده را به صورت اجمالی معرفی می‌نماید.

این کتاب گفتگویی است با محمدحسین دانایی بر پایه یادداشت‌های منتشر نشده آل احمد درباره «غرب‌زدگی» و «در خدمت و خیانت روشنفکران».