معرفی کتاب جامعه شناسی به مثابه فرم هنری از زبان دکتر نعمت الله فاضلی

معرفی کتاب جامعه شناسی به مثابه فرم هنری از زبان دکتر نعمت الله فاضلی

دکتر نعمت‌الله فاضلی از رابرت نیزبت می‌گوید

در این ویدیو دکتر نعمت‌الله فاضلی به معرفی کتاب «جامعه‌شناسی به مثابه فرم هنری» نوشته رابرت نیزبت، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آمریکایی می‌پردازد. او دیدگاه نیزبت را درباره قرابت و نزدیکی علم و هنر چه از حیث منابع تخیل و چه از حیث تکنیک‌ها و رویکردها تشریح می‌کند.

همچنین به این می‌پردازد که نیزبت در کتابش درباره نقش زیبایی‌شناسی در شکل‌گیری علوم و به ویژه علوم اجتماعی می‌نویسد و نشان می‌دهد که چگونه جامعه‌شناسان مؤسس از جمله دورکیم، مارکس، زیمل، وبر و دیگران با بهره‌گیری از تخیل علمی که روی دیگر همان تخیل هنری و خلاقه است، توانستند نظریات و مفاهیم جامعه‌شناسی را ابداع کنند. به نظر نیزبت آنچه باعث ماندگاری و تاثیرگذاری مفاهیم و نظریه‌های علمی و خصوصا علم جامعه‌شناسی شده‌ است آنکه مبدعان آن از تکنیک‌های هنری نیز در ساخت و بسط و تشریح دیدگاه‌های علمی‌شان بهره گرفتند.