دکتر بسکی الگوی الهام‌بخش مدیران

دکتر بسکی الگوی الهام‌بخش مدیران

کتاب «حرمتدار حیات» با رویکرد روایت‌نگاری که یکی از رویکردهای تحقیقات کیفی در پژوهش‌های منابع انسانی می‌باشد نگاشته شده است. دکتر غلامرضا خاکی – نگارنده این کتاب – تلاش کرده تا ابعاد مدیریت معنوی یکی از کارآفرینان ارزشمند کشور را تجزیه و تحلیل کند. دکتر بسکی که پزشک بود سلوک عملی‌اش ویژه بود. او با اعتقادی که به توسعه پایدار داشت در تمامی امور از فنون بهره‌وری سبز استفاده می‌کرد. بیمارستان، مزرعه، و بنیاد علمی … که از او برجای مانده هر کدام می‌توانند الگویی الهام‌بخش برای دانشجویان و مدیران حرفه‌ای باشد که دل در گرو آبادانی ایران دارند. این کتاب برگی کوچک برای معرفی اوست.