گزارش تصویری آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی

گزارش تصویری آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی

بنیاد علمی دکتر بسکی در تاریخ ۱۹ آبانماه ۱۴۰۲ در شهر گنبد، رسماً گشایش یافت. در این مراسم از نخستین کتاب درباره دکتر غلامعلی بسکی با عنوان حرمتدار حیات نیز رونمایی به عمل آمد.

آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی ۰۱

آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی ۰۳

آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی ۰۴

آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی ۰۵

آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی ۰۶

آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی ۰۷

آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی ۰۸

آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی ۰۹

آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی ۱۰

 

ویدیویی از بخش‌های مختلف این رویداد را در اینجا مشاهده کنید: