روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ۱۴۰۲ (۲۰۲۳)

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
تاریخ: جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۳)

شعار امسال: «ایجاد اعتماد به علم در پیوند علم، سیاست و جامعه»
“Building Trust in Science at the Nexus of Science, Policy and Society “

‎نقش علم در شکل دادن به آینده جمعی ما تنها زمانی تحقق می‌یابد که اعتماد به علم وجود داشته باشد. این اعتماد به علم است که به توسعه و به کارگیری راه حل‌های مبتنی بر شواهد برای چالش‌های چند وجهی جهان ما دامن می‌زند. اعتماد به علم موضوع پیچیده‌ای است. این روش بر نحوه عملکرد دانشمندان و نحوه درک علم توسط جامعه تأثیر می‌گذارد. همچنین، افزایش اعتماد به علم، تصمیمات سیاست‌گذاری مبتنی بر علم و حمایت جامعه از کاربرد آنها را تقویت می‌کند.

پوستر روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ۱۴۰۲ (2023)

پوستر روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ۱۴۰۲ (2023)

 

منبع: یونسکو