تریلر رسمی فیلم «نامه‌ای از یک زن ناشناس»

تریلر رسمی فیلم نامه‌ای از یک زن ناشناس (مکس افولس، ۱۹۴۸)


Letter From An Unknown Woman

 

تریلر فیلم “نامه‌ای از یک زن ناشناس” ساخته مکس افولس
درباره این فیلم از قلم ویکتور پرکینز، منتقد سرشناس فیلم، در کتاب هنر نقد فیلم، جستارهای ویکتور پرکینز بر سینمای مکس افولس، ترجمه بشیر سیاح بخوانید‌‌.