به مناسبت تولد عیسی مسیح

به مناسبت تولد عیسی مسیح

بر نویس احوال پیر راه‌دان / پیر را بگزین و عین راه دان (مولانا)

کسانی به دنیا می‌آیند تا مرده‌گی شبه‌زنده‌گان را که “زندگی” نام گرفته است به معنای حقیقی‌اش متمایل کنند. عیسای مسیح یکی از آنهاست که مولانا درباره‌اش سرود:

تا خم یکرنگی عیسی‌ء ما
بشکند نرخ خم صد رنگ را