نوگل روحانی

نوگل روحانی

وب‌سایت:

بیوگرافی مختصری از خانم نوگل روحانی

خانم نوگل روحانی، مترجم و ویراستار در حوزه‌های علوم اجتماعی، آموزش و برنامه درسی است. از ایشان تا کنون کتاب‌هایی با عناوین ذیل منتشر شده است:
جامعه شناسی آموزش و پرورش: مباحث نظری، پژوهشی و کاربردی
شهامت تدریس؛ سفری به دنیای درون معلم
آموزش از راه دور: راهنمای آموزش آنلاین برای مدرسان دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی
تو از آنچه فکر می‌کنی باهوش‌تری! راهنمای نوجوانان برای شناخت هوش‌های چندگانه

انتشارات همرخ مفتخر است کتاب «جامعه شناسی به مثابه فرم هنری» اثر رابرت نیزبت را از این مترجم، با مقدمه‌ای از دکتر نعمت الله فاضلی منتشر کرده است.