رابرت نیزبت

رابرت نیزبت

توضیحاتی درمورد رابرت نیزبت
نام لاتین:
Robert Alexander Nisbet
حوزه‌های تخصصی:
جامعه‌شناسی، نظریه اجتماعی

بیوگرافی مختصری از رابرت الکساندر نیزبت

رابرت نیزبت ۱۹۱۳- ۱۹۹۶، از مهم‌ترین چهره‌های جامعه‌شناسی امریکا در قرن بیستم است. عمده کارهای فکری نیزبت حول محور «ایده پیشرفت» می‌گردد. نیزبت که ابتدا کارش را از جبهه چپ آغاز کرده بود بعدها به محافظه‌کاری فلسفی متمایل شد. او در کتاب‌های متعدد خود تلاش کرد نیاز به احیای «اجتماع» community را در «جامعه» مدرن society را شرح دهد و پیامدهای از بین رفتن اجتماعات را توضیح دهد. نیزبت همچنین از جمله چهره‌های جامعه‌شناسی نظری است که دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به مسلط شدن رویکردهای روش‌شناختی صرف بر مطالعات علمی و اجتماعی دارد. رابرت نیزبت در ایران بیش از همه به‌خاطر کتاب مهمش «سنت‌های جامعه‌شناسی» شناخته می‌شود گرچه از او آثار دیگری نیز به فارسی برگردانده شده است.

انتشارات همرخ به سراغ چاپ یکی از مهم‌ترین آثار نیزبت متعلق به چرخش زیبایی‌شناختی در علم اجتماعی و انسانی رفته است. کتاب «جامعه‌شناسی به‌مثابه فرم هنری» در ۱۷۶ صفحه با ترجمه نوگل روحانی و مقدمه‌ای از دکتر نعمت‌الله فاضلی هم‌اکنون در دسترس مخاطبان است.