سمیه توحیدلو

سمیه توحیدلو

بیو\رافی مختصری از خانم دکتر سمیه توحیدلو

سمیه توحیدلو دانش‌آموخته جامعه‌شناسی توسعه و اقتصاد در دانشگاه تهران و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران، کنشگر اجتماعی و رسانه‌ای و پژوهشگر در حوزه‌های جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات تاریخی و مشروطه، صاحب تالیف در حوزه مشروطه با عنوان «حیات اقتصادی ایرانیان در دوران مشروطه» و «تاریخ مفهوم عدالت اجتماعی در دوران مشروطه»

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «زیستن در زمانه جنبش‌های حیات‌بخش» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.