ندا حاجی وثوق

ندا حاجی وثوق

بیوگرافی مختصری از خانم دکتر ندا حاجی‌وثوق

دکتری علوم سیاسی، پژوهشگر حوزه زنان، دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «در هم تنیدگی صلح و نابرابری زنان» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.