مجتبی مقصودی

مجتبی مقصودی

بیوگرافی مختصری از آقای دکتر مجتبی مقصودی

آقای دکتر مجتبی مقصودی (متولد ۱۳۴۲ در قائم شهر) نویسنده و صاحبنظر ایرانی حوزه علوم سیاسی است. کتاب‌ها، پژوهش‌ها و سخنرانی‌های ایشان بیشتر در حوزه جامعه‌شناسی و تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، مطالعات قومی، توسعه سیاسی و صلح است.

کتاب‌های “تحولات قومی در ایران”، “جامعه شناسی سیاسی، تحولات سياسی ـ اجتماعی ايران ۵۷-۱۳۲۰”، “آینده نگاری تعامل سازنده با جهان”، “انجمن علوم سیاسی ایران و سیاست ورزی” و “نقشه راه دانش سیاست در ایران” برخی از آثار این نویسنده محسوب می‌شود.

در کارنامه اجرایی و مدنی دکتر مجتبی مقصودی، بنیانگذاری دو انجمن علمی «مطالعات صلح ایران» و «علوم سیاسی ایران» و نیز عضویت در هیئت مؤسس «انجمن ایرانشناسی»، مدیر مسئولی، سردبیری و عضویت در تحریریه ژورنال‌های علمی چون پژوهشنامه علوم سیاسی، مطالعات ملی، دولت پژوهی و علوم و فنون مرزی و نیز مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دبیری علمی چند همایش ملی و بین‌المللی دیده می‌شود.

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «نهاد دولت و مسئولیت گسترش ناصلح در ایران» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.