محمدسعید ذکایی

محمدسعید ذکایی

نویسنده، محقق و استاد جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

بیوگرافی مختصری از آقای دکتر محمدسعید ذکایی

آقای دکتر محمد سعید ذکایی نویسنده، محقق و استاد جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی است، حوزه علایق پژوهشی ایشان متمرکز بر فرهنگ عامه پسند، مطالعات جوانان و فرهنگ مجازی است و در این زمینه تاکنون ۱۲ جلد کتاب و بیش از یکصد مقاله به چاپ رسانده‌اند.
پیش از این، ایشان موفق به دریافت جوایز پژوهش از شورای تحقیقاتی بریتانیا (برای پژوهش بر اقلیت‌های مسلمان بریتانیا)، جایزه کتاب فصل (برای کتاب فرهنگ مطالعات جوانان) و نشان دهخدا (برای کتاب مشترک جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی) شده‌اند. آخرین آثار ایشان تالیف کتاب هنر انجام پژوهش‌های کیفی و نیز ویراستاری مشترک کتاب خودسرنوشتن است.

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «نسل‌ها و صلح» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.