محمدرضا تاجیک

محمدرضا تاجیک

بیوگرافی مختصری از آقای دکتر محمدرضا تاجیک

آقای دکتر محمدرضا تاجیک، نویسنده، نظریه‌پرداز و استاد دانشگاه شهید بهشتی در فلسفه و علوم سیاسی است. ایشان دکترای خود را در رشته تحلیل گفتمان سیاسی از دانشگاه اسکس انگلستان دریافت کرده‌اند و آثار متعددی را در زمینه اندیشه سیاسی در ایران منتشر کرده‌اند.

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «دوستان من دوستی وجود ندارد» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.