محمد منصورنژاد

محمد منصورنژاد

وب‌سایت:

بیوگرافی مختصری از آقای دکتر محمد منصورنژاد

آقای محمد منصورنژاد، دارای دکترای علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۹ و با مطالعات آزاد حوزوی تا سطح عالی و صاحب تالیفات بسیار گسترده به صورت بین رشته‌ای است. نیز مقالات گوناگونی از این نویسنده از طریق اینترنت قابل دریافت است. او علاوه بر مدیریت طرح های متنوع پژوهشی، از فعالان صلح در این سامان محسوب می گردد. منصورنژاد که عضو هیات مدیره و مسئول کمیته دین پژوهی انجمن علمی مطالعات صلح ایران نیز می باشد، فعالیت قابل توجهی در تولید ادبیات مرتبط با صلح به ویژه با رویکرد دینی دارد. جدای از ارایه ها و فعالیت اجرایی، از ایشان دو جلد کتاب در باب صلح پیشتر منتشر شده و یک جلد هم آماده برای چاپ دارد. نام کتاب های مرتبط با صلح از این نویسنده به قرار زیرند:

– طرح و تحلیل صلح و آشتی در منابع اسلامی و آکادمیک، موسسه پژوهشی انتشاراتی منشور صلح: ۱۳۹۸

– صلح در ابعاد گوناگون؛ صلح باخود؛ با خدا؛ با طبیعت و با دیگران، انتشارات جوان پویا: ۱۴۰۰

– جستارهایی در صلح؛ تاملات دینی و آکادمیک، انتشارات جوان پویا (در حال اماده سازی برای چاپ)

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «صلح ایرانی از منظر دینی» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.