مریم نصر اصفهانی

مریم نصر اصفهانی

بیوگرافی مختصری از خانم دکتر مریم نصر اصفهانی

خانم دکتر مریم نصراصفهانی، دانش‌آموخته رشته فلسفه و هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. کتاب‌ها و مقالات ایشان درباره جنبه‌های گوناگون فلسفه‌های زنانه‌نگر هستند. کتاب ‘پروای دیگران: مقدمه‌ای بر فلسفه اخلاق مراقبت’ درباره یکی از مهمترین رویکردهای زنانه‌نگر در فلسفه اخلاق است که معتقد است پرواداری/مراقبت باید درجای عدالت محور اندیشه‌های اخلاقی ما باشد. ‘انسان و خانه: قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی در یونان باستان’ درباره جایگاه و رویکرد شماری از برجسته‌ترین فیلسوفان یونانی درباره قلمرو خصوصی و کارکردهای آن در نسبت با قلمرو عمومی است. او مترجم کتاب ‘درباره مراقبت‌’ نوشته میلتون میرآف و کتاب ‘کاوشی در فلسفه‌ فمینیستی’ نوشته رابین می شات است و سرپرست ترجمه گروهی کتاب ‌’تاریخ زنان فیلسوف معاصر ‘ به سرپرستی مری الن وایت است.

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «همه آنچه با ما روی زمین زندگی می‌کنند؛ امکان مشارکت زنان ایرانی در برپاکردن صلح» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.