ماندانا تیشه یار

ماندانا تیشه یار

نام لاتین:
Mandana Tishehyar

بیوگرافی مختصری از خانم دکتر ماندانا تیشه‌یار

خانم دکتر ماندانا تیشه یار دکترای مطالعات بین الملل از دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان دارد و عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبائی است. ایشان ریاست هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران در دوره سوم را عهده دار است. حوزه مطالعاتی وی در سال‌های اخیر، ویژگی‌های ژئوپلیتیکی حوزه تمدن ایرانی بوده است.

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «نقش دانشگاهیان ایرانی در برساختن جامعه فرهنگی منطقه‌ای» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.